TEKO är medlem i Svenskt Näringsliv

TEKO, Sveriges Textil-och Modeföretag är en medlemsorganisation under Svenskt Näringsliv. Som arbetsgivarmedlem i TEKO blir därför även företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är en huvudorganisation för företagsamheten och samlar 49 bransch- och arbetsgivarförbund med närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Svenskt Näringsliv arbetar för ett gott företagarklimat genom lobbyverksamhet, opinionsbildning och...