Våra kontor

Vårt huvudkontor i samverkan med Teknikföretagen finns beläget centralt vid Östermalmstorg i Stockholm. Vi finns även representerade med arbetsrättsrådgivare på nio lokala kontor runt om i landet, i Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Örebro, Falun, Sundsvall och Skellefteå samt med en filial i Textile Fashion Center i Borås. TEKO:s tio regionkontor erbjuder närservice till medlemmarna inom arbetsgivarområdet.

Tyngdpunkten ligger inom arbetsgivarområdet varför branschspecifika frågor, till exempel handelspolitik och miljö ibland länkas vidare till experter på huvudkontoret eller i Borås. Regionkontoren erbjuder medlemsföretagen;

  • individuellt stöd vid tolkning av lagar och avtal samt övriga regler på arbetsmarknaden
  • individuell rådgivning och förhandlingsstöd i förhållandet till de fackliga organisationerna
  • information om regionens löneläge och löneutveckling
  • utbildning av medarbetare i förhandlingsteknik, arbetsrätt med mera
  • stöd i den regionala opinionsbildningen
  • lokal samverkan

Genom regionkontoren erbjuds TEKO-medlemmarna att samverka i lokala samarbetsgrupper. Alla medlemsföretag är välkomna att delta.

Utöver huvudkontoret i Stockholm finns de lokala kontoren på nedan orter.

Falun
Örebro Skellefteå
Ölandsgatan 6 Köpmangatan 23-25 Teknikföretagen
Box 1958 702 23 Örebro Expolaris Center
791 19 Falun 931 78 Skellefteå
Telefon: 023-580 72 Telefon: 019-19 57 26 Telefon: 0910-78 29 20
Borås
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3
506 30 Borås
Sundsvall Malmö Göteborg
Torggatan 4 Jörgen Kocksgatan 1b Södra Hamngatan 53
Box 210 Box 186 Box 404
 851 04  Sundsvall 201 21 Malmö 401 26 Göteborg
Telefon: 060-16 73 28 Telefon: 040-35 25 70 Telefon: 031-62 94 40
Jönköping Linköping Växjö
Skolgatan 4 Ågatan 9 WTC, World Trade Center
Box 445 Box 388 Södra Järnvägsgatan 4A
551 16 Jönköping 581 04 Linköping 352 29 Växjö
Telefon: 036-30 32 40 Telefon: 013-25 30 22 Telefon: 0470-74 84 23