TEKO:s strategi

TEKO:s medlemsföretag finns över hela landet och sysslar med textila produkter, allt från brandslangar, växthusväv, tält, segel och luftfilter till kläder, handdukar, påslakan och innertak i bilar. Vi hjälper medlemsföretagen med service, rådgivning och information. Kärnan i vår verksamhet är arbetsgivarfrågor, logistik, handel, hållbarhet, forskning & innovation och affärsjuridik.

Strategiska fokusområden

TEKO:s strategiska fokusområden skall utgöra plattformen för att säkerställa rätt prioriteringar och maximal medlemsnytta. TEKO skall prioritera dessa områden men samtidigt vara lyhörda för förändringar hos våra medlemsföretag i takt med att ny kunskap, teknik och samhällsförändringar sker.
• Arbetsgivarservice
• Kompetens
• Hållbarhet
• Innovation/FoU

Läs TEKO:s strategi här