Svenskt Näringsliv och TEKO

TEKO, Sveriges Textil-och Modeföretag är en medlemsorganisation under Svenskt Näringsliv. Som arbetsgivarmedlem i TEKO blir därför även företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv är en huvudorganisation för företagsamheten och samlar 49 bransch- och arbetsgivarförbund med närmare 60 000 små, medelstora och stora företag.

Svenskt Näringsliv arbetar för ett gott företagarklimat genom lobbyverksamhet, opinionsbildning och kunskapsspridning och vänder sig mot olika målgrupper. Svenskt Näringslivs vision lyder:

”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Som rådgivande organ till VD och styrelse finns SME-kommittén (SME = små och medelstora företag) i vilken TEKO finns representerat genom Adam Brånby, Woolpower.

Medlemsföretagen kan följa arbetet direkt via Svenskt Näringslivs hemsida och indirekt via information från TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Sverige tar matchen

Sverige tar matchen är ett initiativ från Svenskt Näringsliv som handlar om att föra ut berättelser om företagens betydelse för samhället.

Genom att visa på hur företag, små som stora, eller hela branscher tar matchen vill Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsföretag och medlemsorganisationer, som TEKO, att fler ska känna till, känna för och engageras i det som ger Sverige kraft. Nämligen de affärer som dagligen görs av konkurrenskraftiga företag i Sverige och på världsmarknaden. Betydelsen av att lyckas i det arbetet är helt avgörande för Sveriges välstånd. Läs mer om Sverige tar matchen här!

Industrin tar matchen

För att belysa specifikt industriföretagens viktiga roll för Sveriges välfärd och tydliggöra sambanden mellan industriföretagens framgångar och vår välfärd har industriförbunden inom Svenskt Näringsliv samlats i initiativet Industrin tar matchen. Industriförbunden är TEKO, Teknikföretagen, IKEM, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, SveMin, Skogsinudstrierna, Livsmedelsföretagen, Byggnadsämnesförbundet, Grafiska Företagen, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, Trä- och möbelföretagen samt EnergiFöretagens Arbetsgivarförening. Vi samlas bland annat under gemensam flagg under Almedalsveckan i Visby varje år. Industrin tar matchen har en egen sajt som finns här.