VD-byten inom Svensson koncernen

Pressrelease 2015 10 12

Familjen Ludvigson och koncernens styrelser har beslutat att utse Anne L. Ludvigson till verkställande direktör i familjens holdingbolag, Ludvigsson Invest AB, som dels, via AB Ludvig Svensson, äger den textila rörelsen och dels investerar i andra verksamheter. Anne blir också vice ordförande i styrelsen för AB Ludvig Svensson. Anders Ludvigson utses till verkställande direktör för AB Ludvig Svensson och ansvarar därmed för den textila koncernen som utvecklar textila klimat- och miljölösningar för professionell växthusodling och offentlig miljö.Anders är fortsatt ledamot av styrelsen i AB Ludvig Svensson. Med Anne och Anders i ledningen av koncernen fortsätter familjen sin tradition att vara aktiva ägare och ledare i sina företag. Med respekt för historien är ambitionen att utveckla den textila kärnverksamheten samt att expandera inom nya områden. Med djupa rötter i Sjuhäradsbygden är målsättningen att fortsätta investera i nya produkter och marknader världen över. Anne och Anders tillträder sina nya tjänster 1 november 2015.