Vår historia och vårt arv gör att vi bryr oss ännu mer om framtiden (Seger)