Swedish Fashion Council stärker upp med nytt advisory board