Sverige kräver krafttag mot farliga kemikalier i textilier

I slutet av förra veckan satt slutligen alla 17 underskrifter på plats!
Nu kräver regeringen, med miljö- och klimatminister Åsa Romson i spetsen, branschorganisationen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, samt ett antal svenska textil- och klädesföretag att EU-kommissionen tar krafttag mot hantering och användande av farliga kemikalier i textil.

Ett flertal aktörer har tillsammans med Miljöministern skrivit ett brev till EU-kommissionen där vi kräver krafttag mot farliga ämnen i textilier.

I brevet, som sändes den 26 oktober, skriver företrädare för branschen att EU-gemensamma regler för att minska förekomsten av skadliga ämnen i textilier skulle skapa en rättvisare konkurrenssituation mellan europeiska företag och skulle underlätta för konsumenterna att välja bort kläder och andra textilier som innehåller hälsovådliga ämnen.

TEKO uppmanade redan 2012 regeringen att tillsammans med Kemikalieinspektionen agera för en enhetlig EU-lagstiftning för att reglera förekomsten av kemikalier i textila produkter. Sedan dess har påverkansarbetet fortsatt. En önskan om en snabbare process gjorde att TEKO i början av 2015 tillsammans med Svensk Handel sände ett brev direkt till EU-kommissionen med ett ”call for action” vilket fick positivt mottagande. När nu miljöminister Åsa Romson vill betona vikten av att detta arbete forskrider sluter de tyngsta aktörerna i den svenska mode- och textilbranschen upp bakom TEKO:s initiativ.

– TEKO är angeläget om att EU-lagstiftningen för kemikalier i textila produkter blir kraftfullare och förordar därför gemensamma regler för en jämlik spelplan, säger Weronika Rehnby, textil- och miljöexpert hos TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Läs hela brevet här.