Smartphonekontrollerade strumpor med värme från Seger

Smartphonekontrollerade strumpor från Seger

Vid tillverkning av strumporna adderas en ledande metalltråd från skaftet ned till strumpans tå. Längst upp på skaftet sitter ett batteri, vars poler kommer i direktkontakt med den ledande tråden, och värme leds ned till strumpans tåparti.

Personliga inställningar

Användarens smartphone styr strumpornas temperatur via en enkel app med trådlös anslutning (Bluetooth®) till sockornas batterier. Värmen justeras stegvis och kan anpassas separat för vänster och höger fot.

”Vi samarbetar med företaget Inuheat för att utveckla appen för vår HEAT SYSTEM”, säger Per Segerqvist, ”Tekniken kan styra olika produkter som är kopplade till samma system.

Appen kan alltså samtidigt reglera flera strumpor eller andra plagg med samma teknik. STRÖM, VÄRME OCH LIVSLÄNGD. De minimala batterierna fästs i elastiska band och fixeras med två magneter på batteriernas poler. Värmen går via kontaktpunkterna och den ledande tråden till tårna.

En vibrationsfunktion i varje batteri gör att bäraren känner då man justerar / sätter på värmen. Batteritiden är upp till 8 timmar, men kan variera, beroende på vilken temperatur som väljs.

BATTERIET LADDAS. Batteripaket som medföljer vid köp och innehåller en laddare med en USB-kontakt ansluts till en dator eller väggladdare. Laddningen går snabbt och en laddare fungerar för båda batterierna som är kopplade på varje sida av laddaren.

Kontakta: Per Segerqvist, VD. Telefon: +46 321 260 03. SMS: +46 701 690 613. per.segerqvist@seger.se

Ladda hem bilder / text: www.segereurope.com/press