Ska Götalandsbanan få förstöra Nordens främsta textila centrum?