Oscar of Sweden blir estländskt

Estniska skjorttillverkaren Sangar förvärvar Oscar of Sweden. Med 230 anställda och 55 miljoner skjortor producerade sedan starten har Sangar nu valt att koncentrera sina internationella satsningar på Boråsföretagets varumärke. För Oscar of Sweden betyder det ännu större möjligheter i Sverige och utomlands.

– Sangar är en idealisk partner, de har samma fokus på kvalitet som vi och de har dessutom en omfattande industriell kompetens. De är ett familjeföretag liksom vi och tillsammans har vi 125 års erfarenhet specifikt av skjortor. Oscar of Swedens verksamhet fortsätter på den redan inslagna vägen tillsammans med alla värdefulla medarbetare, kunder, leverantörer och agenter. På längre sikt ser vi att denna affär kommer att stärka varumärket både på vår viktiga hemmamarknad och på våra exportmarknader, säger Per Åhman VD på Oscar of Sweden.

I Estland är Sangar ett väletablerat premiumvarumärke men företaget utför också omfattande tillverkning åt andra modeföretag och varumärken. Varje år producerar man 300.000 skjortor. Förvärvet av Oscar of Sweden är ett led i en uttalad satsning att ta större andelar på den internationella skjortmarknaden. Oscar of Sweden kommer att vara det prioriterade varumärket för företagets framtida internationella satsning.

– Vi har skannat marknaden under en tid efter ett lämpligt förvärv att använda som plattform för vidare internationell expansion. I Oscar of Sweden fann vi en mycket tilltalande kombination av ett starkt varumärke, lång erfarenhet och stort kunnande. Vi är glada över att denna strategiskt betydelsefulla affär nu är i hamn. För oss är det viktigt att ta tillvara den kompetens som idag finns hos Oscar of Sweden. Vi kommer att vara en aktiv ägare och vi kan bidra med både branschkunnande och produktionsresurser. Sangar värdesätter kontinuitet och utveckling, säger Gunnar Kraft styrelseordförande i Sangar.

 

För mer information kontakta:

Oscar of Sweden, VD Per Åhman 070-536 12 22 eller

Sangar, styrelseordförande Gunnar Kraft +372 504 2145