Industrins parter har växlat avtalskrav

Industrins parter har växlat avtalskrav

Idag har TEKO växlat avtalskrav med de fackliga motparterna – Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. TEKO:s budskap är, enligt VD Anders Weihe, att vi måste teckna avtal där löneökningstakten understiger 1,5 procent.

Industrins konkurrenskraft är utgångspunkten för de krav som TEKO har presenterat. Sedan år 2008 har arbetskostnaderna inom den svenska industrin ökat kraftigt samtidigt som produktiviteten knappt alls har förbättrats. En sådan kostnadsutveckling är ohållbar. Tvärs emot intentionerna i Industriavtalet har parterna inom industrin träffat avtal på en nivå som medför en försämrad internationell konkurrenskraft.

De senaste fem åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat med mellan 0,3 och 0,5 procent mer än industrin i de viktigaste konkurrentländerna. Många industriarbeten har också försvunnit. Situationen är allvarlig och parterna måste bryta den negativa trenden och träffa avtal som bidrar till att företagens internationella konkurrenskraft stärks.

–  Industrin har tappat ungefär 120 000 medarbetare i Sverige på 10 år. Vi har en svag produktivitetsutveckling och vi tappar världsmarknadsandelar trots att handeln växer. Samtidigt stiger lönerna mer än omvärlden, så det är dags att växla ned. Idag finns teknik och kompetens över hela världen. Det är lätt att flytta verksamheter till den plats som är mest konkurrenskraftig för industrin. Då håller inte de redan höga lönekostnaderna, säger Anders Weihe.

Avtalen inom industrin 2017 måste leda till mycket låga kostnadsökningar. Det finns inte utrymme att höja de s.k. reallönerna och arbetstagarparterna måste ta på allvar att reallönerna under en lång period har höjts trots att det inte skett produktivitetsförbättringar.

TEKO är öppet för en diskussion om en längre avtalsperiod men enbart under förutsättning av att parterna kan enas om en avtalsperiod med mycket låga kostnadsökningar. Avtalen måste leda till en förstärkt internationell konkurrenskraft och förutsättningar för en högre sysselsättning, både inom industrin och på arbetsmarknaden i övrigt. Det vore bra för Sverige och i parternas gemensamma intresse.

Avtalsförhandlingarna kommer att inledas efter helgerna.

Läs TEKO:s avtalskrav i sin helhet här.

Här kan du se ett kortare filmklipp från presskonferensen den 21 december