Blåkläder och Ahlsell i samarbete

Pressmeddelande 2015-11-05

– Ahlsell har ett unikt utbud av produkter och kringtjänster inom produktionsområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl, VA, Bygg och Personlig skyddsutrutsning. Vårt huvudsyfte med avtalet är en fortsatt tillväxt på den svenska marknaden, säger Peter Mönhage, Sverigechef på Blåkläder.

Ahlsell har en framträdande position med kunder inom VVS, EL, VA, Bygg och industri. De har under de senaste åren varit en ”snabbväxare” och är en av Sveriges ledande leverantörer av personligt skydd med kläder som en viktig framgångsfaktor.

– Med samarbetet får vi tillgång till ett rikstäckande butiksnät och en stor kundplattform, vilket öppnar upp för en än bättre exponering av Blåkläders produkter och varumärke.

– Med det nya samarbetet fyller vi ett glapp i vår produktportfölj, menar Ahlsells marknadschef Jörgen Karsten. Blåkläder är ett attraktivt varumärkte med högt driv.

Med en konsekvent marknadsföring i olika media genom åren har Blåkläder positionerat sig som ett av de starkaste varumärkena inom arbetskläder.

– Många av Ahlsells kunder har sedan tidigare Blåkläder som sin favorit. Samarbetet med Blåkläder ligger väl i linje med vår fortsatta satsning inom PSU. Vårt klädsortiment blir mer komplett med en förväntan om att fler kunder väljer Ahlsell som sin leverantör inom produktområdet.

Samarbetet inleds i januari 2016.