1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, SLA, Grafiska företagen, TEKO beredda att träffa en överenskommelse på ett, två eller tre år.

Budet är utformat i enlighet med Industriavtalets syfte att parterna måste ta ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Förhandlingarna måste ske med ett långsiktigt perspektiv och ge förutsättningar för konkurrenskraft, både i en stark och en svag global industrikonjunktur. Det måste ske genom att generella förutsättningar för industriell verksamhet stärks i Sverige. Det måste också ske genom att kostnadsnivåerna hålls nere, särskilt i det mycket osäkra konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Och det måste ske genom att exportindustrin sätter ett tydligt ”märke” i procent för hela arbetsmarknaden.

Budet är utarbetat mot bakgrunden av att svensk exportindustri är inne i en långvarigt negativ trend med förlorade arbetstillfällen, svag produktivitet och tappade marknadsandelar. Arbetskraftskostnaderna har under flera år stigit mer än i våra viktiga konkurrentländer, både nominellt och reellt.

Både för Teknikarbetsgivarna och Teko är det avgörande att löneavtalen med IF Metall i ett flerårigt avtal utformas enligt den modell parterna använt tidigare i långa avtal. Med tjänstemännen har vi s.k. processlöneavtal som fungerar utmärkt vid både korta och långa avtal.

– Både för våra motparter och för oss är industrin något att vara stolta över. Då måste vi också visa att vi vill se till att den kan finnas kvar och växa. Efter en lång tid av för höga kostnadshöjningar måste vi nu ta ansvar och träffa en balanserad överenskommelse som ger industrin stärkt konkurrenskraft, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.