Kompetensslussen – snabbspåret till den svenska textilindustrin

Kompetensslussen – snabbspåret till den svenska textilindustrin

Kompetensslussen är den del av Stiftelsen Proteko som arbetar med att ta fram TEKO:s branschvalideringssystem för en konkurrenskraftig textilproduktion. Systemet genererar kvalifikationer för yrken inom textilindustrin. Tillsammans med TEKO, IF Metall och ett antal medlemsföretag har Kompetensslussen tagit fram kompetenskrav och ett valideringssystem för textilarbetare inom industrin. Bara ett halvår efter starten vid årsskiftet har de första personerna redan fått jobb.  

– Kandidaterna fick göra ett sömnadstest på ACG Production och sedan starta sin anställning så det är ju helt fantastiskt att det fungerar så effektivt. Det visar att det behov vi kartlagt stämde väl överens med verkligheten. En viktig del i vårt arbete är just att det ska gå smidigt att komma ut i arbete med rätt kompetens som hjälper företagen, säger Lenita Oderfält, projektledare på Kompetensslussen.

Den första yrkeskvalifikationen heter Sömnadsoperatör och beskriver den yrkesroll som idag arbetar med industriell sömnad inom TEKO:s medlemsföretag. Det finns ett stort behov av kunniga sömnadsoperatörer och Kompetensslussen jobbar i nära samarbete med företagen för att veta exakt vilka kunskaper som behövs.

– Det är för TEKO:s medlemsföretag som vi tar fram branschvalideringen. Det är oerhört viktigt att företagen känner att kompetensen hos personerna stämmer överens med deras behov, säger Lenita Oderfält.

Lenita Oderfelt, projektledare Kompetensslussen, i mitten tillsammans med ett antal elever. Foto: Digital Aid

Enklare för företagen att hitta rätt kompetens

Yrkeskvalifikationen använder delar av Industriteknisk Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens. Det är moduler som till exempel Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet. Utöver Industriteknisk bas behöver en Sömnadsoperatör kompetenser inom Textil Grund, som innehåller grundläggande kompetenskrav för att arbeta inom textilindustrin. Sedan tillkommer den yrkesspecifika kompetensen som krävs för att arbeta med sömnad såsom konfektion, maskinkunskap och produktion.

– Valideringsresultaten kan användas vid rekrytering, för effektiv kompetensutveckling av personal och för att underlätta kravställning på utbildning. För den enskilde kan den även användas för vidare studier då de flesta delarna av valideringen kan ge betyg inom de nationella textila kurserna, berättar Lenita Oderfält.

Sedan början av juni har alltså sex av Kompetensslussens blivande Sömnadsoperatörer arbetat tvåskift på ACG Productions i Borås för att förse sjukvården med viktiga skyddsprodukter.

– Vi fick förfrågan från ACG Productions om att hitta kompetens inom sömnad och eftersom hela 112 personer hade ansökt till den textila valideringen och hade sömnadskompetens, så kunde vi rekommendera flera, berättar Lenita Oderfält. I första skedet hade vi fokus på nyanlända då vi vet att det finns mycket kompetens inom det textila området hos dessa personer.

Saki Urata & Winta Taidos, två av Kompetensslussen elever fullt fokuserade. Foto: Digital Aid

Textila handlaget är viktigt

När Kompetensslussen besökte ACG Productions för en uppföljning var det tydligt att medarbetarna trivdes med strukturen som genomsyrar arbetet och dess tydliga mål.

– Det textila handlaget är avgörande inom textilbranschen och det är något som kan vara svårt att mäta. Med Kompetensslussens strukturerade standard så är det möjligt med validering av olika textila kompetenser. Tanken är att bidra till att fler företag kan förklara sitt kompetensbehov och samtidigt underlätta för befintliga och blivande medarbetare att beskriva sina kompetenser, säger Lenita Oderfält.

Sömnadsoperatörer är det första yrket som genomgår Kompetensslussens process. Tidigare kallades det yrket för sömmerskor, men nu ingår även en industriell del av yrket. Behovet av sömnadsoperatörer har visat sig vara stort enligt TEKO:s kompetenskartläggning.

– En sömnadsoperatör kan arbeta vid en symaskin och sy allt från raksöm till overlock-sömmar.

De kan genomföra ändringar och profileringar i plagg. De har alltså det textila handlaget. System för att beskriva kompetenskrav och att sedan valideras mot dessa har saknats. Samtidigt har de också maskinkunskap och kan styra den delen på ett företag vilket är viktigt, förklarar Lenita Oderfält.

– Det har inte heller varit vanligt med en beskrivning av yrkesrollerna. Det gör att både företagen och de arbetssökande har haft svårt att matcha på ett bra sätt vilket försvårar hela processen med rekrytering, säger Lenita Oderfält. Det är något vi vill hjälpa till att förbättra.

Bertil Andrén, kvalitetsansvarig för utbildningarna, här tillsammans med två elever. Foto: Digital Aid. 

Fler yrkeskategorier ska valideras

Kompetensslussen arbetar nu även med att ta fram nästa yrkeskvalifikation för textilindustrin och beräknar att hinna med ytterligare 3–4 kvalifikationer före slutet av 2021.

– Nästa kvalifikation som ska påbörjas är Vävoperatör och även här kommer vi arbeta tillsammans med flera referensföretag i textilbranschen där behoven är stora, säger Lenita Oderfält. Därefter fortsätter utvecklingen av ytterligare yrkeskvalifikationer.

Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test. I valideringsprocessen ingår ett antal olika teoretiska och praktiska moment som personerna får genomföra. Detta gör processen giltig och rättssäker då resultaten dokumenteras noga och sammanställs i det kompetensbevis som Kompetensslussen sedan utfärdar.

– Vi har tittat på andra branscher som har arbetat länge med validering, till exempel vård och omsorg som arbetar mycket strukturerat och har tydlig kravställning på utbildningssystem. Här har även teknikindustrin med bland annat CNC-operatörer redan gjort ett gediget arbete, förklarar Lenita Oderfält. Det har varit till stor hjälp. Men avgörande för allting är att det faktiskt finns erfarna personer som vill bidra och företag som kan ställa upp med praktik.

Jonas Larsson, platschef på Mann+Hummel föreläser för blivande Sömnadsoperatörer på Kompetensslussen. Foto: Digital Aid. 

Uppskattas av branschen

En viktig del för Kompetensslussen är det övergripande valideringsarbetet som pågår i BOSS-projektet som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är ett EU-finansierat projekt där olika branscher ska ta fram en modell för att validera yrkeskunskaper. Valideringsmodellen är tänkt att fungera som ett verktyg med flera användningar. 

Myndigheterna är så här långt imponerade av arbetet inom Kompetensslussen, inte minst hur snabbt det har gått att få igång processen.

– Myndigheten för Yrkeshögskolan hjälper oss genom BOSS-projektet att få valideringen enligt SeQF som är Sveriges referensram för kvalifikationer, förklarar Lenita Oderfält. Det sätter textilindustrin på utbildningskartan på ett korrekt sätt som är gemensamt inom EU.

Kompetensslussen finansieras av Tillväxtverket och Sjuhärads kommunalförbund. Förutsättningarna är att inom tre år utveckla validering inom textilbranschen för ett antal yrkeskategorier.

– Alla företag som vi har kommit i kontakt med tycker att det är riktigt bra, många av de små och medelstora företagen har inte alltid tid eller ekonomiska möjligheter att validera kompetens själva jämfört med större företag. Branschvalideringssystemet blir också ett sätt att samarbeta kring strategisk kompetensförsörjning oberoende av företagets storlek. Så det känns kul att hela systemet uppskattas. Nu vill vi nå ut till ännu fler företag för att kartlägga kompetensbehoven och informera om vårt arbete för TEKOS medlemsföretag, avslutar Lenita Oderfält.

Läs mer om Kompetensslussen här