BOSS – branschvalidering; operativ och strategisk samverkan

BOSS är ett projekt som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan. BOSS-projektet startade i januari 2018 pågår fram till december 2021 och syftet är att olika branscher ska ta fram en modell för att validera yrkeskunskaper. Valideringsmodellen är tänkt att fungera som ett verktyg med flera användningar. Utvärdera och verifiera kunskaper, interna kompetenskartläggningar, innehåll i utbildningar samt vägledning för enskilda och företag.

Modellens innehåll är baserat på vad branschen behöver och efterfrågar, vilket skapar hög anställningsbarhet hos de personer som genomgår programmet. Förankringen i näringslivet ger företag möjligheten att utveckla och säkra kompetens hos framtida medarbetare.

Valideringsmodellen kommer att kvalitetssäkras och certifieras enligt europeisk standard. Det innebär att resultatet får ett utökat värde genom att det kan jämföras och användas i andra länder.

TEKO och Stiftelsen Proteko medverkar tillsammans i projektet för att ta fram en modell för validering inom textilindustrin. Den textila modellen kommer att starta med två yrkesroller som grund – industrisömnad och industri textil BAS. Systemet kommer att vara anpassat för att ta hand fler yrkesroller.

Så här fungerar valideringsprocessen:

När en person uppnått alla kunskapskrav inom exempelvis industrisömnad, kommer den att få ett yrkesintyg på sin kompetens som kan användas ungefär som ett examensbevis under arbetssökande. Valideringsprocessen kan beroende på yrkesrollen innehålla olika delar:

  • Teoretiskt prov. Exempelvis något som liknar körkortsprovet.
  • Praktiska prov.
  • Intervjuer.

Efter att ha fått sina kunskaper testade, kommer deltagaren ha en tydlig bild av sin kompetens inom området. Eventuella brister kan täckas upp på många olika sätt. Allt från undervisning i olika former till praktik ute på företag. Efter en godkänd validering kommer deltagaren erhålla ett yrkesbevis som kommer vara mycket värdefullt under arbetssökande.