Kunskapsbanken

KUNSKAPSBANKEN – ONLINEDATABAS FÖR UTBILDNING INOM HÅLLBAR TEXTIL

Kunskapsbanken är en onlinedatabas där en sammanställning över utbildningsmaterial, filmer, kurser, tjänster, stöd och verktyg tillhandahålls inom hållbar textil. Ambitionen är att, tillsammans med användarna, bygga upp Kunskapsbanken till en plats där kunskap, idéutbyte och stöd inom utveckling av hållbar textil samlas och förädlas.

Det är Textile & Fashion 2030 som, med stöd av Naturvårdsverket genom kampanjen #textilsmart, tagit fram Kunskapsbanken som en del i regeringsuppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Kunskapsbanken vänder sig till företag, konsumenter, pedagoger och studenter.