Kompetensslussen

Kompetensslussen ingår i Stiftelsen Proteko som verkar för ökad lönsamhet och utveckling hos företagen och dess medarbetare genom insatser som ökar och breddar den textilrelaterade kompetensen. Proteko bidrar till branschens kompetensförsörjning genom yrkesutbildning via Nordiska Textilakademin och validering och vägledning genom Kompetensslussen.

Det övergripande syftet med Kompetensslussen har varit att utveckla och pröva verktyg för validering av kompetens samt genomföra yrkesutbildning för nyanlända inom sömnadsyrket.

Läs mer om Kompetensslussen i rapporten nedan. 

 

Relaterade länkar