Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Hållbarhet och innovation på agendan i Östersund!

Hållbarhet och innovation på agendan i Östersund!

Den 22 februari arrangerade TEKO tillsammans med Peak Innovation ett halvdagsseminarium om hållbarhet och innovation i Östersund. Seminariet lockade intresserade företag, aktörer och studenter. Seminariet inleddes med att TEKO och Peak Innovation hälsade alla välkomna. Därefter berättade Henrik Eriksson, kommunikatör från TEKO, kort om verksamheten inom organisationen.

Miljö- och hållbarhetsarbetet inom TEKO

Weronika Rehnby, TEKO:s miljö- och textilexpert, inledde och berättade om TEKO:s engagemang inom miljö- och hållbarhet. Bland annat det kontinuerliga arbete som sker inom Miljögruppen och Beredningsgruppen. Här träffas medlemsföretagen med jämna mellanrum för att diskutera frågor som rör lagstiftning, produktionsprocesser, kemikalieanvändning och mycket mer. Weronika berättade vidare om TEKO:s aktiva miljöarbete inom Sverige, Norden och EU. Till exempel att TEKO tillsammans med medlemsföretag är med i Naturvårdsverkets arbetsgrupp för TXT BREF (EU:s process för hållbar textilproduktion) och där vi är med för att ge vår syn på bland annat produktionsprocesser, kemikalier och gränsvärden. TXT BREF ligger sedan till grund för framtida miljötillstånd.

Efter en kort fikapaus fortsatte Weronika Rehnby och berättade om olika forskningsprojekt och åtaganden inom hållbarhetsområdet och i många av dessa engagerar sig TEKO på olika sätt. Bland annat Stiftelsen Svensk Textilforskning, Trash2Cash, BioInnovation, Mistra Future Fashion samt Smart Textiles.

Företagspresentationer

Ett antal lokala företag fick sedan möjlighet att presentera sin verksamhet och hur de arbetar med hållbarhet.

Ulrika Rogeman, från Woolpower, berättade till exempel hur företaget tar till vara på produktionsspill och tillverkar värmande sulor och sittdynor. Woolpowers vision ”Att generera värme i 100 år” handlar inte bara om hållbara produkter utan involverar en hållbar leverantörskedja, hållbar arbetsplats och hållbara kunder. Företaget har också fått uppmärksamhet för sitt arbete med utbildning genom Woolpowerskolan.

Hilleberg är en tälttillverkare som grundades av Bo Hilleberg 1971. Företagets hållbarhetsansvarige Lisa Nilsson berättade om hur Hilleberg arbetar med kontinuerligt kvalitetsarbete. Hur de tillverkar tält i högsta möjliga kvalitet och samtidigt använder material och tillverkningsprocesser med så liten negativ påverkan på vår omgivande miljö som möjligt. Allt under temat ”Built to last” som handlar om att saker och ting ska hålla så länge som möjligt. Läs mer om Hillebergs arbete här.

Joel Svedlund från Peak Innovation avslutade seminariet med att berätta hur de arbetar med framtidens friluftsliv genom tre perspektiv: Innovation, Folkhälsa och Hållbarhet. Han berättade bland annat att hållbarhet är ”Den största industriella utmaningen i modern tid” och menade att det krävs samverkan mellan många olika aktörer för att lyckas med hållbarhetsarbetet. Han berättade också om hur Peak Innovation tillsammans med bland andra Scandinavian Outdoor Group har startat ett hållbarhetsnätverk för outdoorbranschen.

Sammanfattningsvis var det en mycket intressant förmiddag med många spännande frågor och berättelser.