Tält från Hilleberg handlar om kärlek till naturen och livet