Flera nomineringar för TEKO:s medlemsföretag i Design-S