Europas konsumenter tycker det är viktigt med märkning av textilier