Standardisering & Märkning

Standarder finns inom de flesta områden. En standard är inte tvingande, men att använda en befintlig standard underlättar både för en själv som företag och för konsumenterna. TEKO kan hjälpa sina medlemsföretag att engagera sig i standardiseringsarbetet som berör dem och deras produkter. Läs mer i avsnittet Standardisering.

Märkning av olika slag kan vara del av en standard och kan vara lag. Det finns olika typer av märkning. Vi talar ofta om fibermärkning, skötselmärkning, ursprungsmärkning, storleksmärkning och miljömärkning. Läs om olika typer av märkning på textilområdet i avsnittet Märkning.

För de olika EU-ländernas tekniska regler/specifikationer för varor finns en ”Kontaktpunkt varor” i varje medlemsstat som kan ge information om vad som gäller i deras respektive land. Kommissionen har en länk till samtliga dessa kontaktpunkter.