Standardisering & Märkning

Standarder finns inom de flesta områden. Att använda en standard är helt frivilligt, men den innehåller ofta best practice för branschen. Att använda standardiserade metoder för sina produkter underlättar både för företaget själva, men också för kunder och konsumenter

Arbetet med standarder i Sverige görs via SIS, Swedish Standards Institute. TEKO är sedan många år aktiva i SIS tekniska kommitté för textilier, TK160. Medlemsföretag som är intresserade av standardiseringsarbetet och vad kommittén jobbar med är välkomna att kontakta oss på info@teko.se

 

Märkning är produkter är viktigt när den textila produkten ska säljas ute på marknaden. Det finns olika typer av märkning. Vi talar ofta om fibermärkning, skötselmärkning, ursprungsmärkning, storleksmärkning och miljömärkning. Läs om olika typer av märkning på textilområdet i avsnittet Märkning.