Webben snart Sandryds största säljkanal

Profilklädesföretaget och snabbväxaren Sandryds i Kungsbacka har höjt omsättningen från 50 miljoner kronor år 2008 till ca 130 miljoner kronor idag för Sandryds Group. VD Jonas Cedås, 41 år, förklarar hur:
– Det har skett tack vare engagerade medarbetare, företagsförvärv, kundanpassade lösningar, snabba leveranser och branschens förmodligen bästa e-handelslösning, bland annat via app för våra återförsäljare. I höst kommer webben att bli den största säljkanalen hos oss.

Sandryds Handels AB grundades1991. Affärsidén är att utveckla, förädla och marknadsföra profilkläder, understödda av kundanpassade lösningar. Jonas Cedås, bilden, igen:

– När jag tillträdde som VD för drygt två år sedan var min uppgift att främst fortsätta utveckla webbhandelslösningen, öka exporten och bredda sortimentet

– Satsningen på webben har gått mycket bra. Idag är den en lika självklar säljresurs som våra ute- och innesäljare. I dagsläget lägger våra kunder cirka 20000 order via webben årligen, resten via mejl och telefon.

Just nu är e-handel är på allas läppar. Jonas Cedås har lärt sig en hel del under resans gång som han vill delge andra som tänker på e-handel:

– Först och främst är det viktigt att vara en professionell och kravställande beställare. Annars får du inte det du vill ha av webbutvecklarna. E-handel är också en ständigt pågående process. Det går inte att sluta uppdatera sin sajt. Det dyker ständigt upp nya idéer och lösningar som du måste förhålla dig till. 

För ett år sedan förvärvade Sandryds Group konfektionsföretaget CMT Andréasson Group i Borås:

– Köpet av CMT innebar att vi fick ett välrenommerat systerföretag, kompetent personal och ett starkt varumärke inom det snabbväxande segmentet vård och hälsa. Varumärket Smila etablerades 2009, idag omsätter det ca 30 miljoner kronor och vi räknar med en stark tillväxttakt för de närmaste åren, säger Jonas Cedås. 

Tillverkning sker i Asien och Europa. Sedan 2008 är Sandryds medlem i BSCI*. Det innebär att företaget accepterar att skydda de anställdas rättigheter genom att bland annat tillåta facklig anslutning, förhindra barnarbete och betala lagstadgade minimilöner.

Vilka är Sandryds framgångsfaktorer?

– E-handelsupplägget, modegraden i sortimentet, engagerade medarbetare, snabba leveranser, kompetent styrelse, långsiktig ägare, högt tempo när det gäller nylanseringar.

Sandryds Handels AB, som grundades 1991 har 28 anställda och förväntas omsätta 110 miljoner nästa år, är medlem i TEKO.

Ta mig till deras webbsajt!