Ultramare höjer prognosen för 2016 – fler nya kunder

Sveriges äldsta tillverkare av energieffektiva luftfilter, Ultramare i Trollhättan, skruvar upp prognosen. Från 61 miljoner förra året kr till 66 miljoner kr 2016. Försäljningschef Joakim Eriksson förklarar varför:
– Efterfrågan på våra luftfilter kommer att öka i år, tack vare att vi har många nya kunder på väg in till oss. Bland annat ökar volymerna från ett stort företag inom telekomsektorn med verksamhet över hela världen. Vi ser också en ökning i Danmark där vi nu börjat etablera oss på allvar.

Bilden: – Vi skriver upp prognosen för 2016 tack vare flera nya kunder, säger Ultramares försäljningschef Joakim Eriksson. Foto: Ultramare.

Ultramare är Skandinaviens äldsta filterföretag, grundat1934 i Bromma. Då var verksamheten import av jutesäckar från USA. Tjugo år senare gick företeget över till produktion av luftfilter. Nuvarande VD och ägare Ove Kärrnäs köpte loss verksamheten 2003, som då omsatte 18 miljoner.

Sedan 2007 finns Ultramare i Trollhättan. Här tillverkas 95 procent av alla produkter som säljs. Slutkunderna är fastighetsägare med ventilationsaggregat som sitter i kommersiella fastigheter, industrier eller offentliga fastigheter. Joakim Eriksson igen:
– Bland Ultramares slutanvändare, som vi har avtal med, återfinns flera kommuner exempelvis Trollhättan och Karlstad, militära anläggningar, fängelser och börsnoterade fastighetsbolag. Vi har avtal dels med lokala återförsäljare, dels med rikstäckande ventilationsföretag som servar våra slutkunders aggregat och byter filter för att inomhusmiljön ska vara den bästa.

Joakim Eriksson
säger att Ultramares storsäljande syntetluftfilter på marknaden idag, är Ulma Green Energy Nano:
– Det är ett energieffektivt syntetfilter som är utvecklat för att ge låga driftskostnader med höga filtreringsegenskaper. Filtret tillhör de mest miljöriktiga i sin klass beroende på att hela produkten består av brännbart material.

Ultramares koncept bygger på syntetfilter monterat på en plastram:
– Det är den mest klimatsmarta varianten idag och helt brännbart. Enligt våra beräkningar kan kunden göra energibesparing på upp till 200 kr per filter. Ett uttjänt filter ger upp till 20 kilowattimmar vid förbränning i värmeverk, säger Joakim Eriksson och tillägger:
– Enligt den plan vi lagt för intressanta tillväxtmarknader fram till 2018, kommer vi att satsa på Norden i första hand. Vi har idag en bra tillväxt i Danmark. Vi har självfallet stora förväntningar på reexport via det telekomföretag som börjat handla hos oss. De finns över hela världen.

Enligt Joakim Eriksson är Ultramares framgångsfaktorer: svensktillverkat, lång närvaro på luftfiltermarknaden, energieffektiva produkter, miljöanpassade enligt ISO 901 och 14001, kundanpassad e-handelslösning där över 60 procent av försäljningen sker idag, modern fabrik och maskinpark och ett stort kunnande när det gäller produktion av luftfilter.

Finns det anställningsbara sömmerskor i er region om ni skulle expandera om några år?

– Nej, det finns inte. Enda möjligheten är då att rekrytera från något annat lokalt sömnadsföretag. Vi har för övrigt just investerat i en symaskin som tar över handsömnaden till viss del.

Ultramare, som har 34 anställda, är medlem i TEKO.