Treårigt avtal klart för tekoindustrin

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag har nu en överenskommelse om nya avtal med sina fackliga motparter Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. Avtalets värde är 6,8 procent över 36 månader och inkluderar bl.a. avsättningar till deltidspension.

– Till slut kunde vi nå en överenskommelse. Det är i och för sig bra men processen dit har inte fungerat väl och vi träffade inte avtal i ”rätt tid”. Det säger TEKO:s vd Anders Weihe som ändå konstaterar att industrin nu satt ett märke för den övriga arbetsmarknaden.

– Avtalet ger stabila planeringsförutsättningar för Sveriges så betydelsefulla exportindustri.

Förutom nivåfrågan innehåller avtalet flera viktiga ändringar i villkorsfrågor som är positiva för våra medlemsföretag. De nya avtalen ger bl.a.

 – möjligheter att lokalt komma överens om när företagspotten ska fördelas

 – större flexibilitet i förläggningen av ordinarie arbetstid

 – bättre och enklare övertidsregler

 – deltidspension som möjliggör arbete längre upp i åren och underlättar  generationsväxling.

– Den internationella konkurrensen är hård och lönekostnaderna i Sverige är mycket högre än i viktiga konkurrentländer. Därtill missgynnar den starka svenska kronan produktion i Sverige, vilket gör att situationen är fortsatt ansträngd för vår industri, avslutar Anders Weihe. 

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2013 och löper fram till den 31 mars 2016.

 

För mer information, kontakta:

Anders Weihe, VD, 08-782 08 87, 070-550 91 85

Per Dalekant, jurist, 08-782 08 74, 070-202 35 05