Den svenska textilproduktionen en tillgång hos Texrep under krisen