Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Stark växthuseffekt för Ludvig Svensson

Stark växthuseffekt för Ludvig Svensson

Bilden: – Med en omsättning på över 600 miljoner 2015 blev det "all time high" för Ludvig Svensson, säger VD Anders LudvigsonFoto:

Kortare odlingstid och mer homogen skörd utan extra energianvändning, bevattning och gödningsmedel. Textilföretaget Ludvig Svensson i Kinna stärker sin världsledande ställning inom växthusvävar med en ny generation produkter.

– Efter en längre tids forsknings- och utvecklingsarbete har ett vinnande koncept blivit ännu bättre och det kommer både odlare och miljö att vinna på, säger Anders Ludvigson, VD för det 129-åriga företaget som förra året slog nytt omsättningsrekord.

Vad det handlar om är en vidareutveckling av Ludvig Svenssons energiväv Harmony som nått stora internationella framgångar för sin förmåga att accelerera växtlighet och skapa starkare färger vid blomsterodling genom diffust ljus.

– Diffust ljus gör att skuggorna minskar samtidigt som ljusflödet sprids jämnare över växter och grödor. Med den nya utformningen av Harmony fördelas ljuset ännu bättre vilket gör att växtkraften förhöjs ytterligare. En stor dansk producent som testat väven minskade tiden på odlingscyklen från tolv till tio veckor. Odlaren var själv förvånad över det positiva utfallet. Men så är det också en kraftig förbättring som presterats av vårt FoU-team. Tester som genomförts visar att plantor i skuggposition får hela 32 procent mer ljus med nya versionen. Precis som tidigare reflekteras solstrålningen vilket skapar ett svalare klimat och motverkar att topparna på plantorna bränns, säger Anders.

Ludvig Svenssons mångåriga forskning och utveckling inom växthusvävar är en tvärvetenskaplig process som inkluderar skilda akademiska perspektiv som kemi, biologi och klimatologi. Med försäljning i närmare femtio länder över världen krävs ett brett sortiment för att tillgodose alla behov, menar Anders.

– Vad som är en optimal väv för ett givet odlingsslag i en del av världen kan förstöra en hel skörd i en annan. Totalt marknadsför vi runt 250 olika varianter för inom- och utomhusbruk varav Harmony erbjuds i en rad utföranden beroende på klimatzon.

Med en omsättning på över 600 miljoner 2015 blev det all time high för Ludvig Svensson. Även inredningstextilen, med en andel på 30 procent, ökade. Affärsområdet, som en gång var grunden för företaget, är indelat i kategorierna möbeltyger, gardiner och solskydd med viktiga kundgrupper inom transport, möbeltillverkning, fastighetsbransch och offentlig miljö. Genom att överföra många av de tekniska landvinningarna från växthusväv till solskydd har Ludvig Svensson blivit ett populärt alternativ i fastighetsägarledet där företaget bidrar till såväl bättre arbetsmiljö som lägre energiförbrukning.

lillabilden_LS

Trenden är fortsatt stark för Ludvig Svensson 2016 men hur utvecklingen blir på helår vill Anders inte spekulera i då läget i världsekonomin är allt för osäkert. I fråga om nya Harmony är tillförsikten däremot urstark.

– Redan när vi lanserade första versionen på nollnolltalet var konceptet revolutionerande för sitt sätt att accelerera odlingstid och skapa mer homogena skördar. Med en omsättning på över femtio miljoner förra året har produkten etablerat sig som en av våra absolut viktigaste. Nu tar nästa steg med en ännu bättre version som ökar konkurrenskraften ytterligare. Inget koncept i världen matchar den lösning vi nu lanserar.

Ludvig Svensson är medlem i TEKO.