Reimar, 83 år, shoppar i Finland

Svensk tekoindustris ”Grand old man”, Reimar Westerlind 83 år, fortsätter att bygga ut sin familjeägda koncern ACG Gruppen. Den här gången genom ACG Nyström, en av Nordens ledande leverantörer av tekomaskiner, som förvärvar sin finska konkurrent IP Produkter.
– Affären är en del i en större satsning som handlar om att bättre ta tillvara tekoproduktionens comeback Europa, säger Reimar Westerlind som summerade sitt bästa resultat hittills i samband med bokslutet 31 augusti.

Redan för nitton år sedan uppvaktade Reimar Westerlind IP Produkter och då som nu handlade det om att komma över företagets agenturer och kunder. Vid sidan om maskiner för textil sömnad och brodyr tillkommer utrustning för skoindustrin och relaterade tillbehör. Som ett led i uppgörelsen går fem anställda över till ACG Nyströms finska dotterbolag.

– Fram till idag har maskinförsäljningen i Finland mest handlat om skärningsteknik för vår del. Nu får vi ett betydligt bredare och starkare utgångsläge. Skodelen är något vi kommer att ha kvar då Finland erbjuder många potentiella affärer på området.

ACG Nyströms förvärv ska ses mot bakgrund av tekoproduktionens comeback i Europa, menar Reimar Westerlind:

– Tillverkning som tidigare upphandlades i Fjärran Östern omlokaliseras allt mer till närmare breddgrader, en utveckling som innebär stora möjligheter för maskinleverantörer som kan möta upp med rätt produkter och servicenivå. Sedan tidigare driver vi säljbolag i de tre baltiska länderna och Ukraina. Genom förstärkningen i Finland slår vi en starkare ring runt Östersjön.

När det kommer till Finland är det inte bara tekomaskiner som ACG avser att intensifiera agerandet kring. Offensiven inkluderar även andra koncernbolag, som framgångsrika ACG Accent, Sveriges ledande aktör av värmetransfers, som förra året gjorde all time high:

– Transfers är en produktgrupp som används för applicering av grafiskt material på textil med viktiga kundgrupper inom yrkeskläder och idrottsrörelsen. Tidigare har all bearbetning skett från Borås, men snart installeras en lokal säljfunktion för att bättre ta tillvara möjligheterna, säger Reimar Westerlind.

Senast Reimar var ute och shoppade var i slutet av sommaren då han och hans team förvärvade maskinteknik-konsulten Elec Sweden med dotterbolaget Kinna Automatic som tillverkar tekomaskiner. Verksamheter som nu integrerats i ACG-Gruppens portfölj och som även dessa blir en del i den finska offensiven.

I november fyller Reimar Westerlind 84 år. Men det är inget som hindrar honom från att fortsätta utveckla sina många affärer. ACG Gruppen består nu av tio bolag och runt 200 anställda. När böckerna stängdes den 31 i augusti i år summerades en omsättning på 330 miljoner och det bästa resultatet hittills.

Näst på tur i Reimars blickfång är Turkiet vars frihandelsavtal med EU skapat en rejäl boom bland landets tekoproducenter. Men det ligger en bit fram i tiden:

– Man måste ha något att se fram emot när man blir äldre också.

ACG Nyström är medlem i TEKO.

Ta mig till deras webbsajt!