Oscar of Sweden på plats i Kina Första butiken öppnad i Ningbo