Nya Textil Fashion Center stärker svensk teko

Nu är mångmiljonsatsningen ”Textil Fashion Center” i Borås invigd. Textilhögskolans nya trendiga adress.
Invigningstalade gjorde utbildningsminister Jan Björklund tillika textilarbetarson från Skene i Marks Kommun. Ministern lovprisade skolan för dess höga vetenskapliga nivå och nära samarbeten med näringslivet. En annan att gratulera är ordföranden i TEKO Sveriges Textil & Modeföretag Sven Gatenheim:
– Med Textil Fashion Center har Textilhögskolan fått den perfekta arenan för sin fortsatta utveckling som lärosäte och kvalificerad partner inom tekorelaterad forskning.

Inte mycket är sig likt på den skola som lystrade till namnet Textilinstitutet en gång i tiden. Vid Textilhögskolan utbildas idag textilekonomer, modedesigners, butikschefer, textilingenjörer och textildesigners och här erbjuds relaterade master- och magisterutbildningar.

Bilden: Utbildningsminister Jan Björklund, Erik Bresky Textilhögskolan och Roland Andersson Högskolans ordförande.

Parallellt med utbyggnaden av den pedagogiska verksamheten har institutionen satsat på vetenskaplig och konstnärlig forskning och härigenom etablerat sig som nordiskt nav inom textilforskning. En bred FoU-verksamhet bedrivs idag inom områdena teknik, design och management och bland ämnena som avhandlas märks allt från återvinning av kläder till hur e-handelns snabba expansion påverkar konsumentbeteende och framtida utbud av fysiska modebutiker. 

Mest kända är man för satsningarna på Smart Textiles som rönt mycket uppmärksamhet i svenska och internationella media för sina innovativa och stundtals spektakulära projekt.

En tung offentlig uppbackning sker nu mera på forskarsidan, men som Textilhögskolan fått kämpa hårt för, delvis beroende på en strukturell ”manlig” blick på textil som mindre intressant, menar prefekten vid Textilhögskolan Erik Bresky. Närmare 95 procent av skolans studenter är tjejer.

Fram till i somras huserade Textilhögskolan i Algots gamla industrifastighet i centrala Borås i lokaler som med åren tappat allt mer i proportionalitet. Den nya adressen är även den en del av Borås rika industrihistoria då Textile Fashion Center skapats ur resterna av det som var Svenskt Konstsilkes produktionsanläggning en gång i tiden. Omfattande förändringar har krävs för att konvertera det stora industrikomplexet till en modern och stimulerande studiemiljö. 

Vid sidan om undervisning och forskning pågår även andra verksamheter i Textile Fashion Center, vars ambition på sikt är att etablera sig som en bred kreativ mötesplats inom mode, textil och design. Nästa år flyttar Textilmuseet in.

Bilden: Cirkus Cirkör invigde Textile Fashion Center.

Unikt för Textilhögskolan är sättet som institutionen kombinerar en hög akademisk och vetenskaplig nivå med praktisk utbildning. Under samma tak som föreläsningssalar och labb har studenterna tillgång till en fullskalig industriell miljö. En fantastisk tillgång inte bara för studenterna själva utan hela den svenska tekobranschen, menar Sven Gatenheim:

– Att det praktiska kunnandet bevaras i Sverige är av stor vikt för branschens framtida konkurrenskraft då sättet som en ny produkt utvecklas kräver produktionstekniska hänsyn för en effektiv tillverkning och kommersialisering. En självklarhet som lätt glöms bort i globaliseringens tidevarv.