Norsk brandslang blir helsvensk igen

Svebab Svenska Brandslangsfabriken i Skene blir helsvenskt igen efter 30 år i norsk ägo. Det är forsknings- och utvecklingsföretaget Allgotech, med huvudkontor i Uppsala Science Park, som tagit över. Svebabs VD Leif Arthursson ser synergier:
– Vi breddar oss och blir en ännu intressantare leverantör tillsammans. Båda är verksamma inom brandförsvar, men med olika specialiteter.

Svebab är Sveriges ledande leverantör av lättviktsslangar och beräknas omsätta cirka 40 miljoner kronor under 2013. All tillverkning sker i tvåskift vid fabriken i Skene i Marks kommun mellan Borås och Varberg. Leif Arthursson igen:

– Allgotech blir en perfekt partner för oss. Deras medarbetare har lång branscherfarenhet inom räddningstjänst och ett etablerat samarbete med forskare vid Uppsala universitet.
– De är fokuserade på utveckling av produkter, tjänster och arbetsflöden för att förbättra arbetsmiljön och att effektivisera räddningstjänstens arbete. Bakom företaget står entreprenören Bengt Ågerup, som grundade investmentbolaget nxt2b.

Svebabs lättviktsslangar har en invändig beläggning av gummi och en utvändig av polyester. Det innebär att vikten bara är en tredjedel jämfört med en konventionell gummislang. Leif Arthursson igen:

– Ur arbetsmiljösynpunkt är den låga vikten ett av våra bästa säljargument.

För 25 år sedan bestod Svebabs produktion till 90 procent av flatrullad brandslang. Idag är den siffran runt 50. Produktsortimentet har däremot breddats rejält sedan dess. Nu omfattar den allt från snökanonslang och pumpar till slangvård och slangrullar.  Företagets viktigaste kunder, förutom brandförsvaret, är jordbruk, gruvor, skidanläggningar, kommuner, försvar och industri.

Idag finns Svebabs slang i en rad udda miljöer som exempelvis österrikiska biltunnlar och snökanoner i Norge. Sverige är dock den helt dominerande marknaden och står för 80 procent av företagets omsättning. Leif Arthursson ser miljöfördelar i företagets produkter:

– Nu konkurrerar vi med andra alternativa kemiska släckningsmedel på marknaden, vilket inte är särskilt klimatsmart. Vatten är fortfarande det mest miljöanpassade sättet att släcka bränder på.

Leif Arthursson är kritisk till vissa besparingar inom offentlig byggnation, som enligt honom går ut över brandsäkerheten:

– Det handlar om att ersätta brandposter med handbrandsläckare för att spara pengar. En handsläckare kan aldrig jämföras med en brandpost med slang.

Trots att Svebab växer, bolaget har dubblat omsättningen på fem år, har personalstyrkan legat konstant runt tio personer under många år. Det beror dels på den högt automatiserade maskinparken. Vid toppar kallar bolaget in extra personal.

Tillväxten för Svebab i framtiden finns enligt Leif Arthursson fortsatt på den svenska marknaden:

– Allgotech marknadsför en komplett anläggning för slangtvätt som har en stor potential. Tillsammans kan vi växa åtskilligt under de kommande åren.

Svebab, som är Sveriges enda tillverkare av rundvävd slang, är medlem i TEKO.

Ta mig till deras hemsida!