Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Mer hållbar expansion hos Houdini

Mer hållbar expansion hos Houdini

Bilden: Foto: Linus Meyer

Snabbväxande outdoorföretaget Houdini har etablerat sig som en internationell hållbarhetspionjär inom kläder. Som första företag i världen låter nu företaget sin verksamhet granskas av ramverket Planetary boundaries som utvecklats under ledning av den världsberömde professorn i miljövetenskap vid Stockholms Universitet, Johan Rockström.

– Granskningen är ett led i vår strävan att förena fortsatt hög tillväxt med hundraprocentig hållbarhet, säger Houdinis kommunikationsansvariga Mia Grankvist.

Att en hög hållbarhetsprofil mycket väl kan förenas med en lönsam affärsverksamhet är Houdini ett bra exempel på. När företaget lade fast sin miljöstrategi verksamhetsåret 2006/2007 omsatte man 11,2 miljoner kronor, vilket ska jämföras med beräknade 120 miljoner när böckerna stängs den sista april i år. Hundra procent återvunna och förnybara material är en central målsättning och företagets ständigt ökande andel på området var vid senaste mätningen förra året uppe i 50 procent återvunna fibrer och över 20 procent förnyelsebara. Samtidigt designas alla kläder för att i slutändan kunna återvinnas och i vissa fall även komposteras. Genom att placera ut återvinningsboxar i de egna och många av återförsäljarnas butiker möjliggör Houdini för konsumenten att lämna in utslitna polyesterplagg. I kemikaliefrågan beräknas företaget nästa år ta det sista avgörande steget då de så kallade flourkarbonerna, som används för att skapa vattenavvisande kläder, ersätts med ett nytt hållbart alternativ utan att funktion och prestanda kommer påverkas.

Genom att analysera sin verksamhet enligt Planetary boundaries blir Houdini föremål för världens mest relevanta miljögranskning, menar Mia.

– Johan Rockström och hans internationella forskarteam har identifierat nio globala miljögränser som världen måste hålla sig inom för en långsiktigt hållbar planet och det är med utgångspunkt från dessa vår verksamhet kommer granskas. Vad det handlar om är en holistisk analys där allt från påverkan på färskvattenanvändning och biologisk mångfald till ozonlager, landanvändning och kemisk förorening undersöks. Genom de data granskningen genererar får vi det helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan som krävs för att gå vidare och forma verksamheten i enlighet med en hundraprocentig hållbarhetsprofil.

Historien bakom Houdini går tillbaka till 1993 när äventyraren Lotta Giornofelice kom i kontakt med det då i princip okända materialet strech-fleece i samband med en skid- och klätterresa på Nya Zeeland. Begeistrad i materialets egenskaper började Lotta tillverka outdoorplagg för eget bruk och snart droppade beställningar in från vänkretsen. Under en tid då fleecekläder ännu var mer funktionella än estetiska i sin utformning representerade designen något nytt och ryktet om kläderna spreds vidare i klättringskretsar. När Lotta i början av nollnolltalet bestämmer sig för att ta verksamheten till en ny nivå och rekryterar ett drivet affärsteam omsätter företaget knappt en miljon. Sedan dess har det bara gått uppåt.

Efter det kraftiga uppsvinget sedan nollnolltalet menar Mia att Houdinis möjligheter till fortsatt breddning av det svenska återförsäljarnätet nått en gräns där det nu mer handlar om att växa i befintliga sammanhang. Som komplement startades för några år sedan en egen detaljistverksamhet som i dagsläget innefattar fem enheter runt om i landet. Den progressiva miljöprofilen går igen även här. Förutom ordinarie försäljning erbjuds bland annat uthyrning av skalkläder, second hand och möjlighet till reparation. Butikssatsningen, med flaggskeppet förlagt till Magasinsgatan i centrala Göteborg, är mycket lyckad och fler etableringar planeras under kommande år.

Med halva omsättningen i Sverige är hemmamarknaden fortsatt viktigast för Houdini, men i fråga om framtida tillväxtmöjligheter är det i första hand utlandet som gäller, understryker Mia. Efter att företaget inledde sina exportoffensiver på nollnolltalet säljs märket nu i runt 15 länder med Norge, Tyskland och Japan som viktigaste marknader.

– Med den plattform som byggs upp i form av distributörer och återförsäljare och med vår ökade kännedom rullar bollen på allt snabbare, något som bekräftas inför våren och sommaren där orderläget åter är kraftigt upp, säger Mia, som med utgångspunkt från aktuella indikatorer räknar med en omsättningsökning på mellan tjugofem och trettio procent under kommande verksamhetsår.

Houdini Sportswear är branschmedlem i TEKO