Markisol på väg omsätta en miljard

Ronnebyföretaget Markisol har i tysthet etablerat sig som en internationell storspelare inom interiöra solskydd. Efter att grundaren Bo Persson breddade ägandet och satsade på expansion 2006 har företaget ökat från 87 miljoner till beräknade 500 miljoner i år. Nu siktar Markisol på miljardklubben inom tre år. För att nå målet planeras investeringar i mångmiljonklassen.
?– Kapacitetsutnyttjandet slår snart i taket igen, säger VD Kimmo Karlsson.

Bildtext: Markisols VD Kimmo Karlsson.

Vid sidan om den starka trenden med nya kunder som strömmar till och befintliga relationer som fördjupas beviljades Markisol tidigare i år ett efterlängtat patent på en ny tekniskt lösning som borgar för ytterligare tillväxt.

– Det handlar om en ny så kallad springmekanism som vi utvecklat för våra rullgardiner. En uppfinning som på kort tid rönt stort intresse bland ledande internationella detaljister, häribland ett av värdens största inredningsföretag som redan gett klartecken om försäljning, säger Kimmo Karlsson.

Lanseringen är ännu ett exempel på den innovationskraft som blivit utmärkande för företaget. Det var i slutet av sextiotalet som uppfinnaren Bo Persson, med egenutvecklade maskiner, började tillverka rullgardiner, persienner och markiser. Första patentet beviljades i början av sjuttiotalet och genom åren har många nya tillkommit.

Fokuseringen på solkskyddsprodukter är den samma nu som då, men utbudet har varierat över tiden. Numera är det legotillverkning som dominerar verksamheten, med centrala produktgrupper som rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner, spolgardiner och skärmgardiner.

Fram till 2005 var Markisol ett renodlat familjeföretag, en rörelse som utvecklades bra, men som bar på en oförlöst potential tyckte ledningen. Bo Persson med familj valde därför att bredda ägandet. Med ny kompetens och starkare finansiella muskler ställdes siktet på internationell expansion. En offensiv som alltjämt pågår.

I takt med företagets snabba ökningar har produktionen successivt byggs ut och numera bedrivs tillverkning på fem platser i världen: Polen, Estland, Ryssland, Kina samt vid huvudkontoret i Ronneby. Stor kraft har de senaste åren lagts på fabriken i Estland, som förvärvades 2010, och där 20 miljoner investerats i modern väv- och tryckteknologi.

– Strategiska viktiga satsningar som gjort oss mer självförsörjande på tygsidan, säger Kimmo Karlsson.

Trots kraftiga industriella och personella förstärkningar närmar alltså sig åter produktionstaket för Markisol, varför ett nytt stort investeringsprogram planeras. Totalt handlar om satsningar på närmare 40 miljoner och där bygget av en andra fabrik i Polen utgör det tyngsta inslaget. Såväl tomtmark som finansiering är säkrade och enligt Kimmo Karlsson är det bara en tidsfråga innan företaget trycker på startknappen.

– Den allmänt starka trenden, i kombination med det nya patentet, gör att vi förmodligen inleder försträkningen inom det närmaste året. Annars kan leveranssäkerheten komma att äventyras. Och då spränger vi inte miljardvallen 2018.

Markisol är medlem i TEKO.

Ta mig till deras webbsajt!