Hållbart svenskt mode i Hong Kong

På initiativ av Sveriges textil- och modeföretag TEKO genomfördes i mittan av januari en satsning på svenskt mode under Hong Kong Fashion Week där fem etablerade och fem mindre märken deltog. Samtidigt skapades PR för Sveriges framskjutna position inom hållbart mode. Av medverkande märken återfanns Oscar Jacobson, Greta, Kriss, Maxjenny, Eton, Stutterheim, Stenströms, Kwintet, Anna Ekre och Wilhja.

Svenskt hållbart mode i Hong Kong januari 2014.

Hong Kong Fashion Week är en av Asiens största modehappenings och lockar varje år tiotusentals besökare. Som ett inslag i evenemanget arrangeras den populära mässan World Boutique och det var här Sverige medverkade med utställningspodium och föredrag av bland annat Moderådets VD Lotta Ahlvar på temat hållbart svenskt mode. 

Satsningen, som var ett samarbete mellan TEKO, Moderådet och Hong Kong Trade Development Council Nordic Office, arrangerades inom ramen för det innevarande partnerskapsåret mellan Sverige och Hong Kong och som innebär att Sverige har en prioriterad position vid olika events, utställningar och seminarier i staden. Det svenska podiet var lokaliserat till absolut bästa läge på mässområdet

– Hong Kong Fashion Week är ett tungt evenemang i sammanhanget. Vanligen ställer vi bara ut under eget namn på mässor men att gå samman och agera under gemensam flagg för en större sak är ett intressant komplement. Att delta i den här typen av insatser för bilden av svenskt mode känns rätt, säger senior advisor Jan Borghardt vid skjiorttillverkaren Eton.

Hållbarhetsvinkeln, som den svenska närvaron kretsade kring, var ett naturligt grepp menar, menar Elin Lydahl, bilden:

– Det starka engagemanget på området i Sverige – och här talar jag inte bara om modebranschen utan landet generellt – är en bra utgångspunkt i det profilskapande arbetet kring Sverige som modenation. Ämnet ligger i tiden och i en kultur- och imagedriven bransch som denna, med många medvetna konsumenter, är vinkeln extra intressant.

– Tack vare partnerskapet mellan Sverige och Hong Kong fick vi möjlighet att göra en satsning som egentligen skulle ha varit betydligt mer resurskrävande att genomföra. En bra möjlighet att marknadsföra svenskt mode med relaterade värden i Fjärran Östern, säger hon.