Gripenpiloter flyger i svenska dräkter

Från damkorsetter för smalare midja till G-dräkter för stridspiloter som flyger JAS 39 Gripen. Den resan har 88-åriga sömnadsföretaget Germa i Kristianstad gjort. Idag går de svensktillverkade dräkterna på export som en integrerad del i flygkonceptet Gripensystemet.

I dagsläget  flyger piloter i Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand i de svensktillverkade dräkterna.  VD Björn Holmqvist väntar bara på att det schweiziska parlamentet ska rösta ”rätt” nästa gång. Då finns dräkten i Schweiz också.

Det var 1925 som Germa startade tillverkning av damkorsetter i Syndbyberg. När det modet försvann hade företaget utvecklat och startat tillverkning av medicinska korsetter istället. Samarbetet med det svenska flygvapnet initierades när ”Flygande Tunnan” J 21 premiärflög 1951. Björn Holmqvist igen:

– Vi fick uppdraget att ta fram en G-dräkt tillsammans med FMV, Flygvapnet och SAAB. Den stödjer piloterna när de utsätts för höga G-krafter under flygning. Det innebär att blod pressas ner i benen och kan orsaka brist på blod i huvudet. Det kan i värsta fall leda till medvetslöshet. Genom att strama åt runt benen och bål med insydda luftblåsor i G-dräkten får piloten hjälp att behålla skärpan och flyga planet utan problem.

Alla pilotstridsutrustningar tillverkas i Kristianstad. Björn Holmqvist igen:

– Vi är licensierade enligt Försvarsmaktens och Saab AB:s kriterier. För att klara de mycket höga kvalitetskraven har vi de mest kvalificerade, erfarna och kompetenta medarbetarna som finns på marknaden idag. Pilotdräkterna uppgraderas kontinuerligt, vilket sker i samarbete med framför allt flygplanstillverkaren SAAB.

– Efter tsunamin i Thailand har försäljningen av ”Alfabåren” ökat till Asien. Vi ser också en god tillväxtpotential i Nord – och Sydamerika.

Enligt Björn Holmqvist är Germas framgångsfaktorer hög kvalitet, unika funktioner på produkterna, design, hantverksskicklighet, produktutveckling och lång marknadsnärvaro:

– Inom två år har vi som mål att omsätta min 28 miljoner kronor jämfört med dagens 22 miljoner. 

Germa, som ägs av Ferno Norden A/S och Ferno Washington Inc, har 18 anställda, är medlem i TEKO.