Flaggfabriken Kronan får prestigeorder från Afrikanska Unionen