Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Christian ska stärka Protekos utbildningsverksamhet

Christian ska stärka Protekos utbildningsverksamhet

Bilden: Christian Lundell, nybliven VD för ProtekoFoto: TEKO

Med förvärvet av Nordisk Designskola i höstas inleddes ett nytt kapitel i den Borås-baserade utbildningsstiftelsen Protekos historia. Under ledning av nye VD:n Christian Lundell går utvecklingsarbetet vidare i syfte att ytterligare öka bredd och attraktionskraft i den trettioårsjubilerande institutionens verksamhet.
– Diskussionen om Protekos fortsatta stärkning är något vi välkomnar tekobranschen att delta i, säger Christian Lundell.

 

Proteko skapades i syfte att utveckla kompetensen och lönsamheten i den svenska tekobranschen. Den icke-vinstdrivande verksamheten bedrivs dels genom seminarier, konsultuppdrag och andra tjänster för företag, dels genom kurser och kvalificerad yrkesutbildning.

– Med Protekos fokus på inköp, kvalitet och CSR och Nordisk Designskolas fokus på design täcker vi numera hela värdekedjan med intressanta möjligheter till inblickar över hela spektrat från idé till färdig produkt för eleverna. Vid sidan om Protekos 2-åriga yrkesutbildningar för inköpsassistenter och kvalitetstekniker erbjuder vi ett stort antal kurser i ämnen som materiallära, väveriteknik, trikåteknik, produktions- och konfektionsteknik och färgeri- berednings- och tryckeriteknik bland mycket annat. I globaliseringens tidevarv är det viktigt med insatser som säkerställer den tekoindustriella kompetensen i Sverige.

– Nordisk Designskola, med bas i Borås och filial i Åre, bedriver yrkeshögskoleutbildning inom mode-, sport och skodesign och arrangerar kurser för företag och privatpersoner. I likhet med Proteko har skolan en stark förankring och ett stort nätverk inom i näringslivet med allt vad det innebär av kontaktskapande möjligheter för eleverna. För båda skolor är statistiken mycket god i fråga om anställning efter genomförd utbildning, säger Christian.

Framöver kommer Christian ägna mycket tid åt att resa runt bland svenska textilrelaterade företag för att sondera nya och framtida kompetensbehov.

– Protekos övergripande mål är att verka för en god kompetensnivå inom det vida fältet teko och all verksamhet är direkt anpassad efter företagens behov. Med utgångspunkt från den breddade pedagogiska kapacitet som inlemmandet av Nordisk Designskola inneburit är det framför allt fler fristående utbildningar vi kommer satsa på. Olika önskemål finns redan från näringslivet men vi måste skapa oss en samlad bild innan vi sätter oss ner och utformar nya utbildningsaktiviteter. Företag med idéer och synpunkter är självklart välkomna att höra av sig till oss då marknadsanpassning ligger i Protekos DNA, betonar Christian.

Det var i slutet av april som Christian Lundell tillträdde som VD för Proteko. Fullt ut jobbar han först från september då han ännu inte helt lämnat sin anställning som fabrikschef vid textilföretaget Almedahls i Kinna där han varit verksam under många år. Genom sitt engagemang i stiftelsens styrelse sedan 2011 är Christian väl förtrogen med verksamheten och har även aktivt, i egenskap av fabrikschef på Almedahls, deltagit i Protekos arbete genom initiativet LIA (Lärande i arbete) där skolans elever bereds praktisk utbildning ute i näringslivet.

– Trettio år efter grundandet är Proteko starkare och bättre rustad än någonsin att sköta sitt uppdrag. Med ett hundratal lärare och samarbetspartners i nätverket i kombination med Protekos och Nordisk Designskolas gedigna kontaktytor i näringslivet har vi en fantastisk plattform att bygga vidare från för ökad konkurrenskraft och lönsamhet inom tekobranschen, avslutar Christian.

Stiftelsen Proteko är medlem i TEKO.