Artex expanderar utomlands

Sveriges ledande lönsömnadsföretag, Artex i Mjölby, är på offensiven. Nyligen breddades verksamheten med den nordiska agenturen för en av världens ledande sätestillverkare och nu siktar företaget på fördjupade engagemangen i den nordiska tåg- och fordonsindustrin. En kraftig förstärkning genomförs samtidigt av kapaciteten i Baltikum för att klara den ökade efterfrågan.
– Vi rustar för fortsatt tillväxt, säger delägaren Björn Samenius.

När Björn Samenius och kollegan Mats Rydsund förvärvade Artex 2006 var företaget konkursmässigt. Sedan dess har doun vänt förlust till vinst. Precis som tidigare återfinns företagets huvudsakliga verksamheter inom industriell sömnad och tapetsering.

Skillnaden ligger i kundportföljen som breddats väsentligt. Tåg-, fordons- och varvsindustri, möbeltillverkare, konferensanläggningar, arkitektfirmor, kyrkor och aktörer inom kollektivtransport är exempel på områden där Artex idag har löpande alternativt sporadiska engagemang.

Den nya agenturen är ett samarbete med det spanska företaget Fainsa som producerar stolar och säten för buss-, tåg-, flyg- och fartygstillverkare och där Artex fått ensamrätten på företagets produkter i Norden.

– Genom avtalet öppnas nya dörrar i våra befintliga relationer med allt från kollektivtrafikbolag till serviceföretag som Motala Train och tågtillverkaren Bombardier i Västerås. Lägg härtill många presumtiva kunder. Agenturen inkluderar även busstolar med självjusterande bälten som ökar säkerheten för barn, ett intressant komplement med stor potential då allt fler bussar förses med den här typen av säkerhetsanordningar.

När Björn Samenius och Mats Rydsund förvärvade Artex omsatte företaget 25 miljoner. I år beräknas försäljningen landa på 70 miljoner. Sedan övertaget har doun etablerat produktion i Baltikum för att kunna konkurrera i mer prispressade sammanhang. En ny fabrik har precis förvärvats i Estland, som komplement till de övriga två som tidigare köpts och startats i Lettland.

Med nyförvärvet arbetar nu totalt 150 anställda i företaget. Personalstyrkan vid fabriken vid Mjölby har varierat kraftigt sedan starten 1928. Idag sysselsätter anläggningen 40 personer. Björn Samenius menar att nyanställningar kan bli aktuellt i framtiden, men då mer kvalificerade tjänster.

– Artex engageras allt oftare för design och produktutveckling i tidigare skeden av processen för kunds räkning, varför relaterad kompetens kommer behövas i större utsträckning inom företaget. Den renodlade rollen som sömnadsföretag är allt mer historia för Artex.

Bilden: Björn Samenius och Mats Rydsund.

Artex är medlem i TEKO.

Ta mig till deras hemsida!