Vinnova

https://www.teko.se/kalendarium/workshop-for-omstallning-mot-ett-hallbart-textilsystem/

Workshop för omställning mot ett hållbart textilsystem

Välkomna till en workshop i Göteborg kring Vinnovas satsning på systemdemonstratorer för ett hållbart textilssystem. Under 2022 kommer Vinnova finansiera genomförbarhetsstudier som ska förbereda uppbyggnaden av systemdemonstratorer. Vill du...
Datum: 21 juni 2022 Plats: Göteborg
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/strategiska-innovationsprogram-far-fortsatt-finansiering/

Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

Satsningen på strategiska innovationsprogram har bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom områden som är viktiga för Sverige. Beslut...