Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering