BioInnovation

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi 2050. En biobaserad ekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. TEKO, Sveriges textil – och modeföretag står bakom BioInnovation och dess vision. Budgeten är planerad till 100 MSEK/år och initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de aktörer från näringsliv, akademi och institut som deltar. För att visionen ska bli verklighet krävs en stark, samarbetande och branschöverskridande svensk industri. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. BioInnovation kopplar ihop aktörer från olika branscher och sektorer och stöttar dem i att forma innovationsprojekt. Därför finns BioInnovation.

Målet är att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Resultatet blir en svensk biobaserad sektor med internationell konkurrenskraft. Programmet är öppet för alla som vill engagera sig.

Arbetet sker för närvarande inom fyra prioriterade områden:

  • Kemikalier & energi
  • Material
  • Byggande & Design
  • Nya användningsområden

Du kan läsa mer om respektive område på BioInnovations hemsida.

Läs även mer i BioInnovations strategiska agenda 

Tillsammans skapar vi innovation som inte är möjlig på egen hand!

Här ges möjlighet att få fram idéer och lösningar som adderar värde till ditt företags erbjudande – som du inte hade kunnat skapa på egen hand. Nya, oväntade affärsmöjligheter uppstår genom ny kunskap och kompetens, nya sätt att arbeta med innovation och kontakt med aktörer från helt andra branscher och sektorer.

Du har möjlighet att vara delaktig på olika nivåer och i olika former,
allt från att aktivt delta i innovationsprojekt till att engagera dig i programmets generalförsamling och påverka inriktningen i stort. Idag utgörs BioInnovation av fler än 60 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen och innovationsprogrammet.

Programmet är öppet för fler intressenter – välkommen med!

Läs mer om BioInnovation här eller anmäl ditt intresse här!