Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Sök nu! Stöd för innovationsidéer hos små och medelstora företag

Sök nu! Stöd för innovationsidéer hos små och medelstora företag

Vinnova och Tillväxtverket finansierar ”Supportkontor för små och medelstora företag till Horizon 2020”. Satsningen heter EU SME Support. Genom satsningen kan små och medelstora företag söka forsknings- och innovationsstöd i Horizon 2020.

De flesta av medarbetarna på supportkontoret har flera års erfarenhet av att bistå små och medelstora företag med rådgivning i frågor som rör forskningsfinansiering, ekonomi och affärsutveckling.

Ta chansen och finansiera ditt projekt!

Läs mer på webbsidan för satsningen här