tullkvot

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/tullkvoter-och-gsp-nyheter/

Tullkvoter och GSP-nyheter

Tullkvoter och förändringar i GSP-systemet Tullfria insatsvaror från 1 januari 2017 Företag i EU har möjlighet att ansöka om tullfri import från tredje land för vissa varor. Syftet är...