textil kompetens

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/kompetensslussen-snabbsparet-till-den-svenska-textilindustrin/

Kompetensslussen – snabbspåret till den svenska textilindustrin

Kompetensslussen är den del av Stiftelsen Proteko som arbetar med att ta fram TEKO:s branschvalideringssystem för en konkurrenskraftig textilproduktion. Systemet genererar kvalifikationer för yrken inom textilindustrin. Tillsammans med TEKO,...