TexChain 2

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/framtidens-marknadsplattform-for-textilspill-tar-form/

Framtidens marknadsplattform för textilspill tar form

Genom TexChain 2, ett projekt som ska bidra till förutsättningar för branschöverskridande samarbeten, ska möjligheterna för en framtida marknadsplats för industriellt textilspill undersökas. Projektet finansieras av Vinnova och parterna...