Framtidens marknadsplattform för textilspill tar form

Framtidens marknadsplattform för textilspill tar form

Genom TexChain 2, ett projekt som ska bidra till förutsättningar för branschöverskridande samarbeten, ska möjligheterna för en framtida marknadsplats för industriellt textilspill undersökas. Projektet finansieras av Vinnova och parterna som ska genomföra det är Wargön Innovation, The Loop Factory och TEKO.

Intresset att ta vara på textila material och arbeta mer hållbart är stort, inte minst bland alla små- och medelstora företag ute i landet. Det finns också flera företag som redan i dag arbetar med att ta vara på spillmaterial och skapa nya produkter. Men att skapa ett system för alla typer av textila material är en stor utmaning, menar Weronika Rehnby, Textil- och Miljöexpert hos TEKO.

– Det vore oerhört värdefullt, men kräver en mycket stor kompetens inom material, kemi, lagar och regler samt andra områden. Det är ju material från många olika typer av verksamheter och användningsområden som ska hanteras. Du måste då kunna bedöma materialet, se vad det innehåller vad gäller kemikalier och dessutom kunna lagstiftningen. Först då vet du om det går att använda samt hur du kan och får använda det, säger hon. Det är också många företag som vill lämna material, men inte lika många som har visat intresse för att köpa. Det sistnämnda kan ju bero på osäkerhet om kemikalieinnehåll, kvalitet  med mera, vilket är information som marknadsplatsen förhoppningsvis ska kunna hjälpa till att bidra med.

Weronika Rehnby, Textil- & miljöexpert hos TEKO

Intervjuer med textilföretag

Under hösten kommer ett stort antal intervjuer att genomföras i projektet med företag som har visat engagemang kring andra projekt och initiativ, bland annat TexChain 1 och Texchain 3. Tanken är att intervjuerna ska användas som underlag inför workshops under våren där projektdeltagarna utvecklar idéer tillsammans som ligger till grund för marknadsplatsen.

– Vi vill veta hur företagen ser rent allmänt på att använda återvunna material i sin verksamhet. Vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att det ska kunna bli möjligt. Det ger ju samtidigt företagen bra inspel i sitt eget hållbarhetsarbete samtidigt som de får vara en del i ett stort nätverk av andra företag och organisationer, säger Helena Tuvendal, projektledare The Loop Factory. Så vi hoppas och tror att företagen ser projektet som en bra möjlighet att utveckla deras verksamhet.

Viktigt att se möjligheterna

Målet med projektet är att skapa en behovsanalys för en framtida marknadsplats och synliggöra fem branschöverskridande idéer för cirkulär omställning samt lyfta fram lyckade exempel ur ett affärs- och miljöperspektiv. TexChain 2 bygger på resultat som tagits fram under genomförbarhetsstudien TexChain 1.

– Det är utmanande att ta sig an textilt industrispill och göra det cirkulärt. Vi kommer att undersöka förutsättningarna och lyssna vad företagen säger och vad de tror är möjligt samt vilka behov de har. Utifrån det går vi sedan vidare, berättar Joel Arnoldsson, projektledare Affärsutveckling hos Wargön Innovation.

Ett av företagen som medverkar i TexChain 2 är välkända Blåkläder i Svenljunga. Kvalitet är något som alltid varit grunden i företaget vilket i förlängningen också är en stark hållbarhetsfaktor, enligt Ann Carlsson, hållbarhetsansvarig på Blåkläder.

– Att använda plagg så länge som det bara går är ju den mest avgörande hållbarhetsparametern och just kvalitet och slitstyrka är vårt signum hos Blåkläder. Våra produkter har bland annat tredubbla sömmar och  förstärkningsmaterial som gör att plaggen så länge som möjligt. Samtidigt finns det i dag ingen naturlig användare av de avfallsströmmarna som uppstår när väl plaggen är uttjänta. För oss är det mycket angeläget att finna en lösning för den problematiken och därför är det extra intressant att få vara en del av TexChain. Det finns ingen enkel lösning, men det är bara genom att vara med som man kan påverka utvecklingen och lösa utmaningarna, säger Ann Carlsson.

Möjligt att skapa nya värdekedjor

Att lyfta fram behovet av nya arbetssätt hos företagen i branschen är en viktig del i TexChain 2, allt för att göra det möjligt att skapa nya värdekedjor.

– Det finns oerhört mycket att göra vad gäller textilspill och väldigt få företag tar vara på den potential som finns i dag. Men hela industrin måste titta på hur systemet ser ut och vad som går att göra bättre, säger Helena Tuvendal. Det är inte helt lätt att våga ta steget som ett litet företag heller, det finns mycket som kan gå fel och då kan kostnaderna dra iväg. Det bästa är dock att våga testa i liten skala, kanske en prototyp som man kan justera eller som sätter igång nya idéer.

Helena Tuvendal, projektledare på The Loop Factory

Branschöverskridande lösningar

TexChain-initiativet som innefattar tre olika projekt är ett branschöverskridande initiativ som riktar sig till olika branscher där textil används som råvara eller har möjlighet att återan­vändas in i nya produkter; dels inom textilområdet, men också för till exempel möbler, interiör och inom fordonsindustrin etc. Enligt Weronika Rehnby på TEKO är samarbete över branschgränserna viktigt för att ta ett helhetsgrepp kring frågan.

– Textil finns överallt omkring oss och lösningarna för framtiden ligger i ett ökat samarbete. Ska vi skapa ett cirkulärt system så måste vi hjälpas åt, det ligger i allas intresse, säger hon. Nu är det ju tänkt att vi ska börja med verksamhetsavfall och det har ju företagen ett stort intresse av att kunna se vart deras avfall tar vägen, det är ju också viktigt för många branscher med produkter som inte enbart är textil, men där textil utgör en betydande del, förklarar hon.

Även Joel Arnoldsson håller med om att samverkan är avgörande. Han poängterar också att avfall egentligen är fel ände att börja i:

– Det är nästan lite sent i processen att du som företag står där med produkter som du vill bli av med. Det måste börja innan produkten tillverkas. Här är ju designprocessen väldigt viktig, att du redan innan produkten tillverkas tänker till hur den ska kunna cirkulera, säger han.

Helena Tuvendal från The Loop Factory fyller i och ser att alltfler företag inser vikten av ett aktivt hållbarhetsarbete:

– De företag som kommer lyckas framöver är de som kan säga att de jobbar fokuserat inom hållbarhet på ett tydligt sätt. Inte minst blir det viktigt när de ska söka personal. Den generation som växer upp nu vill inte jobba på företag som inte tar ansvar för miljön och då blir det en affärskritisk del i företaget, berättar hon.

Joel Arnoldsson, projektledare Affärsutveckling hos Wargön Innovation

Affärsmässigt och miljömässigt

Joel Arnoldsson på Wargön Innovation ser att resultatet från intervjuerna med företagen blir viktiga att analysera och dra slutsatser från för att kunna gå vidare.

– Det är viktigt att se de stora delarna i svaren från intervjuerna och vad som stämmer överens. Först då ser vi vad som skulle kunna bli någon form av plattform, säger han. Och så tittar vi på bra exempel som har fungerat och hur vi kan dra lärdomar därifrån.

Han tror också att ökad spårbarhet i produkterna kommer att bli allt viktigare:

– Har du inbyggt i din produkt vad den innehåller och kan spåra det på ett bra sätt så kommer du ha en fördel vad gäller lagar och förordningar som kommer framöver. Det är också viktigt att kvantifiera den affärsmässiga och miljömässiga effekten som skulle uppstå med en marknadsplats. Här vill vi använda Re:source cirkularitetsmått som har utvecklats vidare av bland annat Chalmers Industriteknik. Det är också ambitionen inom nästa steg TexChain 3. Pengar och siffror brukar vara bra mått att ha för att komma vidare, avslutar han.

Texchain 3 har nyligen beviljats medel av Vinnova och är ett projekt med ett 30-tal parter, varav 25 är industriella aktörer och fyra är branschorganisationer (TEKO, TMF (Trä- och möbelföretagen), Bil Sweden, Tvätteriförbundet).

Fakta

  • TexChain 2018-2019:för cirkulära värdekedjor i textilindustrin. Projektet avslutades 2019 och hade ambitionen att analysera och utvärdera förutsättningar och möjligheter till ett cirkulärt system inom textilindustrin. Vinnova-utlysning: ”Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi”.
  • TexChain 2, 2020-2021:samverkan och marknadsplats. Projektet avser att med hjälp av aktörer i den textila värdekedjan utreda vilka möjligheter och hinder som finns för att påbörja etableringen av en branschöverskridande samverkansplattform och marknadsplats för återvunnen textilråvara. Vinnova-utlysning: ”Cirkulär och biobaserad ekonomi – från teori till praktik”.
  • TexChain 3, 2020-2023: Cirkulära värdekedjor för textila restströmmar – plattform, samverkan och pilotprojekt. Vinnova-utlysning: ”Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi”.

Text: Henrik Eriksson, kommunikatör TEKO