Framtidens marknadsplattform för textilspill tar form