svensk skog

https://www.teko.se/aktuellt/svensk-finska-biobaserade-utvecklingsprojekt-startar/

Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt...