svensk industri

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/en-offensiv-industripolitik-for-ett-starkare-sverige/

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Det...
https://www.teko.se/kalendarium/industrins-reformagenda-sa-far-industrin-fart-pa-tillvaxten/

INDUSTRINS REFORMAGENDA: Så får industrin fart på tillväxten

Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som man intar en nyckelposition i kilmatomställningen. Men hur får...
Datum: 25 november 2020 Plats: Digitalt via Zoom