Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Svenska textilmaskiner eftertraktade på den internationella marknaden

Svenska textilmaskiner eftertraktade på den internationella marknaden

TMAS, Textile Machinery Association of Sweden, är en branschorganisation för textilmaskintillverkare i Sverige. Bland maskintillverkningsföretagen finns stor kunskap om den internationella utvecklingen inom textilbranschen, något som även kan hjälpa textilföretag i Sverige att stärka sin konkurrenskraft, enligt Therese Premler-Andersson, generalsekreterare på TMAS.

– Inom TMAS finns ett riktigt bra nätverk där företagen hjälper varandra att hitta utvecklingsmöjligheter. Det finns en stor kompetens bland våra företag som jag tror TEKO:s medlemmar kan dra nytta av. Våra företag är ständigt ute och reser i världen och ser många olika typer av fabriker och vet hur utvecklingen ser ut i branschen. Här kan vi tillsammans utbyta värdefulla kunskaper för att stärka den svenska produktionen, säger Therese Premler-Andersson.

ITMA-mässan ett viktigt internationellt skyltfönster

Den överhängande delen av textilmaskinerna som säljs av TMAS medlemsföretag går på export. Hela 99 procent av maskinerna som tillverkas i Sverige säljs till andra länder. Därför är det också viktigt att synas på den internationella marknaden. En viktig mötesplats för textilmaskinbranschen är ITMA, den ledande mässan för textilmaskintillverkare, som arrangeras vart fjärde år i Europa. Här samlas ett stort antal utställare för att visa de senaste innovationerna. Nästa mässa hålls 2019 och kommer att arrangeras i Barcelona och intresset är stort. Redan sex veckor efter att online-anmälningen öppnade har 300 utställare bokat plats. Från början var mässan enbart baserad i Europa, men numera finns även ITMA Asia som är ett viktigt skyltfönster för de europeiska tillverkarna att hitta nya marknader. Totalt besökte över 100.000 människor från 102 länder ITMA Asia 2016 som genomfördes i Shanghai.

– ITMA är en bra mötesplats som skapar affärer för våra svenska företag. Tanken med vår starka närvaro på mässan är att lyfta fram svensktillverkade maskiner och skapa möjligheter till ökad export, säger Therese Premler-Andersson.

TMAS följer noga utvecklingen i textilproduktionen i världen. Produktionsmönstren är tydliga där företagen hela tiden söker nya vägar och möjligheter för att effektivisera och kapa kostnaderna.

– Tittar vi på trenderna på marknaden så kan vi se att viss produktion kommer tillbaka till Europa. Vi kan se det i Östeuropa men också i Turkiet till exempel. Det är krav på kortare ledtider och mer flexibel produktion som driver utvecklingen, säger Therese Premler-Andersson. Men utvecklingen kan ändras fort. Oroligheterna i Turkiet har till exempel lett till att ägare flyttar produktionen därifrån till bland annat Egypten.

Sedan årskiftet har TMAS en anställd i Vietnam för att bearbeta marknaden, ett land som växer starkt inom textilproduktion

– Ökade produktionskostnader i Kina har lett till att viss produktion flyttat till andra lågkostnadsländer såsom Vietnam, Kambodja och Myanmar till exempel, säger hon och fortsätter:

– Vårt arbete i Vietnam handlar om att kartlägga marknaden, marknadsföra de svenska företagen och etablera kundkontakter. Helt enkelt skapa bra förutsättningar och affärsmöjligheter för våra svenska företag.

En annan intressant marknad är Colombia där organisationen just nu planerar en roadshow.

– Satsningen i Colombia gör vi tillsammans med maskintillverkare i Spanien, Frankrike och Belgien och det känns riktigt spännande, säger Therese Premler-Andersson.

Kina, Indien, Turkiet och EU är annars de största marknaderna för oss, berättar Therese Premler-Andersson.

Företagen inom TMAS täcker hela värdekedjan inom textiltillverkning

Svenska tillverkare ligger långt fram i utvecklingen

Europeiska tillverkare av textilmaskiner ligger långt framme i utvecklingen och är kända för hög kompetens och kvalitet. Framför allt vad gäller energieffektivisering och smart och hållbar produktion.

– Hållbarhetsfrågan och arbetsmiljöaspekten är viktig även utanför Europas gränser. Det är inte bara lokala företag som äger fabrikerna. Det är många internationella investerare och varumärken som prioriterar hållbarhet som en del i sin strategi, berättar Therese Premler-Andersson.

Medlemsföretagen i TMAS har ledande positioner inom olika områden som till exempel garnmatare, trådväktare och sensorer för textilmaskiner, symaskiner, broderimaskiner, skärmaskiner, automationslösningar för tillverkning av hemtextil, madrasser och kuddar, materialhanteringssystem och spraysystem för behandling av textilier.

– I och med den digitala utvecklingen och utvecklingen av material tror jag vi kommer att få se många nya smarta lösningar och produktions- och affärsmodeller framöver. Våra företag hjälper gärna svenska textilföretag som funderar på att investera i nya maskiner för att vässa produktionen eller för att utbyta kompetens. Det är bara att höra av sig till oss så hjälper vi till att hitta rätt kontakt, avslutar hon.

Mer information om TMAS hittar du här